Tjänster inom redovisning

Redovisning är ett viktigt verktyg för att följa upp och styra verksamheten. Genom att följa upp och analysera detta kan du se till att verksamheten fungerar på ett effektivt sätt. Det finns många olika tjänster inom redovisning, men de allra vanligaste är:

-Bokföring: Att föra bok om alla inkommande och utgående pengar i verksamheten. Detta görs för att enkelt kunna följa upp hur mycket pengar verksamheten har och hur dessa används.

-Fakturering: Att skicka ut fakturor till kunder och/eller leverantörer. Detta är viktigt för att verksamheten ska ha koll på sina inkomster och utgifter, samt för att undvika obetalda fakturor.

-Lönehantering: Att ta hand om allt som rör löner i verksamheten. Detta innefattar bland annat utbetalning av löner, försäkringar och skatter.

-Budgetering: Att upprätta en budget för verksamheten. Detta görs för att se till att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramarna och för att planera framtida investeringar.

-Årsredovisning: Att sammanställa all information om verksamhetens ekonomi under det gångna året. Detta används bland annat av styrelsen för att fatta beslut om framtida investeringar och för att planera verksamheten på ett långsiktigt sätt.

Det finns alltså många olika tjänster inom redovisning, och vilka som används beror på vilken typ av verksamhet det är fråga om. Dock är de flesta av dessa viktiga för att verksamheten ska fungera på ett effektivt sätt.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på all information och förstå hur allt fungerar. Därför är det ofta bra att anlita en extern redovisningsbyrå eller konsult. De har kunskapen och erfarenheten som behövs för att hjälpa verksamheter med sina redovisningsfrågor. På så sätt kan du fokusera på det du är bra på, samtidigt som du vet att din redovisning är i trygga händer.

Det finns flera olika byråer och konsulter att välja mellan.

Vänliga hälsningar,

Britta i Kävlinge